Nákladné taxi 123 - bočná lišta
Nákladné taxi 123 - kontaktná lišta

telefonický kontakt:
Po-Pi: 8.00 - 17:00

Nákladná doprava

a sťahovanie do 3 ton

Príklady výpočtu cien:


Príklad 1

Pán Čierny si kúpil nábytok v nákupnom centre Zlaté Piesky v Bratislave. O 9:30 si objednal nákladné taxi Fiat Ducato. O 10:00 je auto pristavené. Cena pristavenia je 3 €. O 10:20 je ukončená nákladka a auto odchádza do cieľa Bratislava - Rusovce. O 10:45 je auto v cieli. 10:45 - 11:00 vykládka, najazdených 30km x 0,50 €. Cesta nákladného taxi na stanovište 30 min. Súčet času za prenájom vozidla = 30 min. (príjazd) + 20 min. (nakladanie) + 25 min. (cesta na miesto výkladky) + 15 min. (vykládka) + 30 min. (cesta nákladného taxi späť na stanovište). Do ceny sa pripočítavajú aj kilometre späť do centra Bratislavy.


Kalkulácia
položka cena súčet
pristavenie 3 € 3 €
prenájom vozidla 2 hod 2,5 € / 1/4 hod 20 €
30 najazdených km 0,50 € / km 15 €
spolu 38 €


Príklad 2

Firma SPP si objednala prepravu 10 paliet o váhe 2000 kg z Kopčianskej ulice do Nitry, kde je požiadavka zložiť tovar hydraulickou plošinou. Výjazd tvozidla zo stanovišťa o 9:30, o 10:00 je pristavené nákladné auto Mercedes-Benz Atego. Nákladka trvá 20 min. Do Nitry auto prešlo 85 km za 80 min. Vykládka trvala 35 min., pričom sa používalo hydraulické čelo auta. Do ceny sa započítavajú aj km späť do centra Bratislavy. Pri preprave nad 200 km sa do kalkulácie nepočíta prenájom vozidla počas jazdy, len prestoj počas vyloženia a naloženia tovaru. Doba státia vozidla je 20 min. (naloženie) + 35 min. (vyloženie).


Kalkulácia
položka cena súčet
pristavenie 7 € 7 €
prestoj 55 min. 2,5 € / 1/4 hod 12 €
2 x 85 najazdených km 0,70 € / km 119 €
použitie hydraulického čela 2 € / 1/4 hod 6 €
mýtne poplatky xx xx
spolu 144 € (cena bez mýtnych poplatkov)


Príklad 3

Pán Novák sa rozhodol presťahovať svojho syna do nového podnájmu. Objedná si pristavenie auta Fiat Ducato na Račiansku ulicu aj s dvoma pracovníkmi sťahovania. S pomocou pracovníkov sťahovania naložia tovar, autom ho dopravia do miesta nového bydliska - Devínskej Novej Vsi a potom ho vyložia a vynesú do nového bytu. Celé sťahovanie trvá približne 3 hodiny.


Kalkulácia
položka cena súčet
paušálny prenájom vozidla Fiat Ducato Maxi 20 € / hod 60 €
služby pracovníka sťahovania 7 € / hod 42 €
spolu 102 €

© 2011 Nákladné taxi 123, web by AJARS